ما باور داریم که ساختار شخصیت هر کودک در سنین قبل از دبستان و زیر هفت سالگی شکل می گیرد و این ساختار بدون شک بر رفتار و نگرش و ارتباط او با خود و دیگران و بر کیفیت تحصیل و زندگی بزرگسالی او تاثیر عمده ای خواهد داشت.

سیستم آموزشی ما یک سیستم آموزشی صرف نیست. ما کودکانمان را در فهم و درک مهارتهای زندگی تقویت و پرورش می دهیم تا آنرا نهادینه کنند و فردایی بهتر بسازند.

ما معتقدیم رشد و شکوفایی استعداد و خلاقیت کودکانمان ذهن آنها را آماده ی آموزش های آینده می کند.

با توجه به اهمیت دوران کودکی در شکل گیری شخصیت ، رسالت بسیار مهمی بر دوش همه مراکز آموزشی از جمله پیش دبستانی قرار دارد.

ايجاد حس اعتماد به نفس و امنيت خاطر در كودك از مهمترین و اساسی ترین هدف ماست کودکی که اعتماد به نفس و عزت نفس دارد می تواند قدم های بزرگی در زندگی بردارد.

مهد کیمیا کوچولو در سال 1380 در راستای همین اهداف تاسیس شد تا بتواند سهمی در آینده طلایی فرزندان ایران عزیز داشته باشد.

 

Scroll to top